Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Asielrecht

In Nederland kan een vluchteling asiel aanvragen indien hij in zijn land van herkomst wordt vervolgd vanwege zijn godsdienst, nationaliteit, politieke overeenkomst etnische afkomst of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Ook kan er een aanvraag gedaan worden indien de vluchteling in zijn land van herkomst wordt bedreigd met een behandeling welke in strijd zal zijn met het folterverbod en geen hulp kan krijgen van de autoriteiten en niet kan rekenen op een eerlijk proces. Daarnaast zijn er nog een aantal gronden waarop in Nederland asiel aangevraagd kan worden.

Mr. drs E.W.B. van Twist, mr H.K. Westerhof en mr K. Wijnmalen, staan alledrie ingeschreven bij een aanmeldcentrum in Nederland waar de vluchtelingen zich dienen te melden bij aankomst. Vandaaruit staan zij de vluchtelingen bij vanaf het moment van de aanvraag tot het beroep bij de rechtbank of appel bij de Raad van State. In bepaalde gevallen kan het zelfs mogelijk zijn om een klachtenprocedure op te starten bij het Europese Hof, eventueel gepaart met een zogenoemde interim measure.

Heb je rechtsbijstand nodig in verband met

  • een asielprocedure,
  • ontruiming door de COA van de woning / kamer die je hebt,
  • intrekking van de uitkering op grond van de ROA,
  • dreigende uitzetting na een procedure, 
  • intrekking verblijfsvergunning asiel op grond van categoriale bescherming,
  • een second opinion,
  • problemen met de IND, de Vreemdelingendienst, de COA, DT&V of de gemeente,
  • een herhaalde asiel aanvraag?

Dan zijn dit allemaal zaken waarbij ons kantoor U kan bijstaan.

U kunt direct contact met ons opnemen of Vluchtelingenwerk vragen U daarbij te helpen.

Back to Top

© RG Creative