Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het recht dat gaat over het handelen van de overheid. Aan de ene kant biedt het de overheid de bevoegdheden om de samenleving te besturen, maar aan de andere kant biedt het de burgers (rechts)bescherming en waarborgen tegen het handelen van de overheid. In de algemene bestuurswet staan regels over hoe bestuursorganen besluiten moeten nemen, binnen welke termijn en hoe zij deze besluiten kenbaar moeten maken. Daarnaast geeft deze wet aan hoe een burger hierop kan reageren.

Ons kantoor kan U bijstaan in:

  • Het aanvragen van vergunningen of andere zaken
  • het bezwaar of administratief beroep indienen tegen een voor U negatief besluit
  • Beroep instellen tegen besluiten op bezwaar bij de rechtbank
  • Hoger beroep instellen bij de Raad van State of bij de Centrale Raad van Beroep

Indien U een bestuursrechterlijk probleem heeft kunt U direct contact met ons opnemen, of U naar ons laten verwijzen door het Juridisch Loket.

Back to Top

© RG Creative