Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het jeugdrecht. Het jeugdrecht bestrijkt diverse rechtsgebieden. Het kan dan gaan om een strafzaak, maar ook over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Kinderen van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie mag deze kinderen wel aanhouden, fouilleren en verhoren. De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend.

Voor de specifieke gang van zaken verwijzen wij u naar de informatie genoemd onder “strafrecht”. Voor minderjarige gelden specifieke bepalingen. Deze kunnen u gedetailleerd worden uitgelegd door de advocaten van ons kantoor. Een aantal belangrijke punten worden hieronder uiteengezet:

strafzitting
Een minderjarige moet altijd op de strafzitting verschijnen. De wet schrijft verder voor dat de minderjarige tijdens de zitting vergezeld wordt door een advocaat en door zijn/haar ouders. De rechter(s) die de zaak behandelen zijn gespecialiseerd in het behandelen van strafzaken van minderjarigen.

straffen
Tot de hoofdstraffen die een minderjarige kunnen worden opgelegd bij een overtreding (lichtere delicten) behoren de taakstraf en een geldboete. Bij een misdrijf (zwaardere delicten) kan uw kind naast of in plaats van een geldboete of taakstraf ook jeugddetentie worden opgelegd. Tevens kan de Officier van Justitie uw kind een bijkomende straf opleggen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een verbod om een motorrijtuig te besturen en inbeslagname van eigendommen. Uw kind heeft te maken met een confrontatie met justitie. Diverse advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de behandeling van jeugdzaken en voldoen aan alle specifieke eisen die daaraan gesteld worden.

“Pro deo” advocaat
Aan minderjarigen wordt in beginsel altijd gefinancierde rechtsbijstand verleend. Van Twist Advocaten kan dit voor u regelen en u hieromtrent uitleg geven.

Back to Top

© RG Creative