Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Personen- en familierecht

De eerste stap in elk contact met de cliënt, is het beantwoorden van de belangrijkste vragen.

Hoe is de situatie nu? Welke acties zijn er direct nodig? Wat is het doel en hoe is het doel snel en goed te bereiken?

De antwoorden op deze vragen leiden tot het vormgeven van een strategie, via bemiddeling of een procedure. Daarbij wordt direct duidelijkheid gegeven over de kosten, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. De cliënt wordt – waar nodig of gewenst – begeleid om de emotionele impact te beheersen.

U kunt bij ons terecht voor zaken inhoudende:

  • echtscheiding
  • beeindiging geregistreerd partnerschap
  • vaststellen of wijzigen van alimentatie
  • vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen
  • ouderschapsplan
  • ouderlijk gezag
  • erkenning
  • vaststelling en ontkenning vaderschap
  • ( voorlopige) ondertoezichtstellingen
  • ( gesloten) uithuisplaatsingen

Wanneer U contact met ons wenst over een van bovenstaande zaken, kunt U zich laten verwijzen door het Juridisch loket of direct contact met ons opnemen. Bijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand is mogelijk aan de hand van de hoogte van Uw inkomen.

Back to Top

© RG Creative