Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Vreemdelingenbewaring

Van vreemdelingenbewaring is sprake als een persoon zonder geldige verblijfstitel in Nederland verblijft en van wie wordt aangenomen dat hij of zij zich aan uitzetting zal ontrekken. Indien een persoon op basis hiervan in bewaring wordt gesteld, heeft hij of zij recht op bijstand van een advocaat. Ook indien een andere advocaat is toegewezen kunnen wij de zaak overnemen en de behandeling voort zetten.

Een beroep tegen de vrijheidsontneming zal de eerste keer door de rechter ter zitting getoetst worden. Een vervolgberoep zal de rechtbank vaak schriftelijk af doen. Het is mogelijk om iedere maand een nieuw beroep in te dienen tegen de vreemdelingenbewaring, bijvoorbeeld omdat de gronden voor de bewaring zijn veranderd, of omdat de omstandigheden of jurisprudentie in of over een bepaald land zijn gewijzigd. In principe is het antwoord op de vraag of er nog zicht is op uitzetting de reden of de bewaring mag voortduren of niet. Na een half jaar vreemdelingenbewaring dient er een verlengingsbesluit te worden afgegeven waaruit blijkt dat er gemotiveerd verlening plaatsvindt.

Wanneer een vreemdeling wordt aangehouden zal er een melding uitgaan naar de dienstdoende piket advocaat, om hem op de hoogte te stellen van de inbewaring stelling. De vreemdeling mag echter ook een voorkeursadvocaat doorgeven.

Back to Top

© RG Creative