Van Twist Advocaten

Steegoversloot 275
3311 PN Dordrecht Telefoon : 078 - 6489129
Telefax : 078 - 6489369 email : vantwistadvocaten@gmail.com

Werkwijze

Wanneer u graag door Van Twist Advocaten bijgestaan wilt worden, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Ook bij vragen of voor advies kunt u ons ten allen tijde bereiken.

Als u een afspraak wilt maken met Van Twist Advocaten in verband met benodigde juridische bijstand dan zal de secretaresse, Simone Kaufman, voor u een kennismakingsgesprek inplannen. In principe zal dit plaatsvinden bij de advocaat die op het betreffende rechtsgebied de meeste kennis heeft. Een kennismakingsgesprek vindt kosteloos plaats. Tussen u en de advocaat wordt bekeken waar u bijstand bij wenst en of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Het is dan ook van belang dat u alle documenten meebrengt die in uw zaak van belang kunnen zijn.

Wanneer u besluit om met Van Twist Advocaten in zee te gaan dan zal de advocaat u dit na het kennismakingsgesprek schriftelijk bevestigen. In deze bevestiging worden de afspraken vastgelegd die met u gemaakt zijn en wordt weergegeven wat er met u besproken is.

Gedurende een procedure mag u altijd (telefonisch) contact opnemen met ons kantoor. U wordt dan in eerste instantie te woord gestaan door de secretaresse Simone Kaufman en indien nodig en mogelijk zal zij u doorverbinden met uw advocaat. Zodra er nieuws is in uw zaak stelt de advocaat u uiteraard direct op de hoogte.

Wanneer u de Nederlandse taal niet (goed) machtig bent is er altijd de mogelijkheid om voor u een tolk te reserveren, die telefonisch of op kantoor voor u kan vertalen. In asielzaken bestaat er ook de mogelijkheid om schriftelijke documenten te laten vertalen.

Wanneer er een zitting zal plaatsvinden bij de rechtbank zal de advocaat vaak met u van te voren een afspraak maken, zodat u goed voorbereid hiernaar toe kan gaan. Ook na de zitting zal de advocaat met u een nabespreking houden en met u evalueren hoe de zitting is verlopen.

 

Back to Top

© RG Creative